Tôi đang dùng BizMan, công việc mua bán hàng ngày thường có chuyện khách hàng đổi máy điện thoại, phát sinh ra những trường hợp tối không biết dùng phần mềm như thế nào để xử lý.
Khách hàng muốn đổi máy mới, sẽ có 3 trường hợp : KH bù thêm tiền, đổi ngang, trả lại tiền thừa cho khách
- Bù thêm tiền, thì tôi giải quyết, đối trừ 1 phần, còn lại thu thêm tiền
- Đổi ngang, thì đối trừ là xong
- Trả lại tiền thừa cho khách thì đối trừ không được ( vì số tiền hoàn trả lúc nào cũng lơn hơn số tiền đối trừ )
 Trường hợp này HTsoft có cách nào giải quyết không vậy. Hiện tại biện pháp tạm thời tôi đang dùng phiếu thu, phiếu chi tương ứng với số tiền