Tôi đang dùng Htsoft BizMan quản lý bán hàng điện thoại được một thời gian rồi. Đến cuối tháng thì khi kiểm tra hàng hóa tồn kho thì phát hiện ra một số mặt hàng trong kho có số lượng bằng không nhưng khi quản lý serial/imei của mặt hàng đó thì vẫn còn một số imei? Làm sao để tôi phát hiện ra sai xót ở khâu nào và phải xử lý thế nào để cân bằng kế toán và hệ thống? Mong anh chị giúp đỡ! Cảm ơn!