Hướng dẫn chức năng chỉ định kho, chi nhánh xem báo cáo

1.    Mục đích

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft cho phép người quản trị ngoài việc phân quyền cho user được phép xem báo cáo trên các kho có quyền nhập liệu mà còn có thể cấu hình cho user được phép xem báo cáo trên kho, chi nhánh khác(vd: xem trên m chi nhánh trong tổng n chi nhánh có trong hệ thống).

2.    Phân quyền

Quyền này thường được phân cho các user  thuộc nhóm quản lý .

3.    Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Click module Hệ thống > Quản lý user > Tab: Người sử dụng > Click Thêm để thêm mới user hoặc kích sửa để sửa user > Click tab: Thêm kho xem báo cáo

Bước 2: Tích chọn các kho được quyền xem báo cáo

Bước 3: Click Ghi

Lưu ý: Các mức ưu tiên khi phân quyền xem báo cáo sẽ theo thứ tự sau:

Ưu tiên 1: HT11: # Được phép xem báo cáo trên tất cả các Kho.

Ưu tiên 2: HT34: #Chỉ định các kho user được quyền xem báo cáo

=> Ngoài các kho được chọn trên Tab [Kho được quyền nhập liệu], user còn được phép xem báo cáo trên các kho được chọn.

Ưu tiên 3: Không có 2 quyền HT11 và HT34: Chỉ được xem báo cáo trên các kho được phân quyền trên Tab[Kho được quyền nhập liệu].