Cũng giống với  2 topic giành cho BizMan và Salepro, đây là topic giành riêng cho các khách hàng sẽ, đã và đang sử dụng phần mềm quản lý kho Inventory. Các bạn có thể để lại nhận xét, đánh giá hay câu hỏi về gói phần mềm này, cùng góp ý kiến để Inventory ngày càng phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thay mặt HTsoft!