HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GỬI TIN NHẮN HTsoft MassSMS.NET

Mục đích: Ứng dụng này có thể chạy độc lập hoặc tích hợp với phần mềm bán hàng để thực hiện nhắn tin sms qua USB3G nhằm thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng. VD: Gửi tin nhắn theo định kỳ: tin nhắn khuyến mãi, chúc mừng sinh nhật hoặc theo sự kiện giao dịch mua hàng của khách hàng.

Cấu hình: - Máy tính cần cài đặt .NET 4.0

-          USB 3G

-          Bộ HTsoft MassSMS.NET

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Cắm thiết bị USB 3G( lưu ý: Không kết nối mạng của USB3G, tài khoản sim còn tiền).

Bước 2: Chạy chương trình HTsoft.MS.MassSMS sẽ xuất hiện giao diện đăng nhập ứng dụng: Thông tin đăng nhập HTsoft sẽ cung cấp: 

Sau khi đăng nhập vào thì giao diện ứng dụng sms sẽ hiển thị.

Bước 3: Thực hiện kết nối:

 

Sau khi kết nối thành công sẽ có thông báo và trạng thái kết nối port thành công:

Bước 3: Gửi tin nhắn test thử:

Tin nhắn được gửi thành công là đã có thể gửi tin nhắn cho khách hàng.


Bước 4: Gửi tin nhắn hàng loạt

 

Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ lấy danh sách mobile khách hàng trong trường Di động của cấu hình khách hàng trên phần mềm bán hàng BizMan ra để gửi sms hàng loạt, thực hiện các bước như sau:

Tại tab Nguồn dữ liệu BizMan.NET:

Danh sách toàn bộ mobile khách hàng sẽ hiển thị và có thể thực hiện gửi tin nhắn cho khách hàng:

Có thể xem danh sách tin nhắn gửi đến và xóa tin nhắn

Lưu ý: Chức năng gửi tin nhắn sms cho khách hàng ngoài khả năng gửi theo thao tác nhập bằng tay của người dùng mà còn có thể gửi theo sự kiện đặt lịch trước, ví dụ: Gửi tin nhắn cảm ơn khách hàng sau khi phần mềm thực hiện xuất hóa đơn, tự động gửi chúc mừng sinh nhật khách hàng đúng vào ngày sinh nhât,...