HƯỚNG DẪN CÁCH CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH CHỈ CHỌN NHÂN VIÊN THUỘC CHI NHÁNH HIỆN HÀNH KHI NHẬP XUẤT

Mục đích: Để thực hiện chọn nhanh nhân viên, tránh nhầm lẫn khi chọn nhân viên trên phiếu nhập xuất.

Cấu hình: Trong cấu hình nhân viên, cần khai báo chi nhánh nhân viên làm việc, giao diện như sau:

 

Sau khi user đăng nhập vào chi nhánh làm việc thì tại giao diện chọn nhân viên thực hiện phiếu nhập xuất sẽ chỉ hiển thị các nhân viên thuộc chi nhánh hiện hành:

Lưu ý:     - Khi muốn xem toàn bộ danh sách nhân viên để thực hiện chọn thì kích vào ô “ Hiển thị tất cả”.

- Nếu cấu hình như trên mà trên danh mục nhân viên không tự động hiển thị nhân viên của chi nhánh hiện hành thì cần chạy thêm script có thông tin ShowEmployeeBySR (hiển thị nhân viên theo chi nhánh)