Tôi đang sử dụng phần mềm Htsoft BizMan. Có một số thống kê đặc thù riêng đối với công ty tôi, tôi muốn đặt thêm một số mẫu báo cáo riêng biệt đó thì có được không? và chi phí tích hợp nó vào phần mềm Htsoft như thế nào? Mong anh chị giúp đỡ!