Để khắc phục tình trạng sau khi điền chi tiết đăng nhập không thấy có nút ghi lại:

Bước 1: Liveupdate phần mềm để sử dụng bản mới nhất

Bước 2: Kích chuột phải vào khoảng trống bất kỳ trên desktop


 

sau đó mở lại phần mềm, điền chi tiết đăng nhập và ghi lại.