BÁO CÁO LỊCH SỬ MUA BÁN

Báo cáo này đặc biệt quan trọng đối với các công ty bán sỉ. Nó cho phép xem nhanh toàn bộ quá trình giao dịch với 1 khách hàng/nhà cung cấp(Tồn đầu, Nhập, Chi, Nhập lại, Xuất, Xuất trả, Thu, Tồn cuối). Ngoài ra còn đánh giá phần trăm thu hồi nợ của 1 khách hàng hoặc của cả 1 chi nhánh công ty, so sánh giới hạn nợ, giới hạn số ngày nợ, số ngày đã quá hạn,…

-          Vào menu Bán hàng-->BC_TK: Lịch sử mua bán.

-          Kích đúp tại phiếu trên grid, hệ thống sẽ hiển thị ra phiếu tương ứng giúp ta dễ dàng xem thông tin chi tiết của nó.