BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Module này thường áp dụng tại các công ty bán sỉ. Nó cho phép tổng hợp báo cáo rất nhanh toàn bộ quá trình giao dịch với 1 khách hàng chỉ bằng 1 cú nhấp chuột và in ra báo cáo chuyên nghiệp để fax hoặc gửi tới khách hàng một cách nhanh chóng. Báo cáo hiển thị tất cả những quá trình mua, bán hàng, hàng mua trả lại, hàng bán trả lại, các phiếu thu tiền, trả tiền, công nợ đầu kỳ, cuối kỳ.

-          Vào menu Bán hàng-->BC_TK: Đối chiếu công nợ khách hàng.