Khi tôi thực hiện biên bản trả bảo hành, tất cả thông tin của các mặt hàng đều không thấy hiển thị ra phiếu cho tôi. Htsoft có thể cho tôi biết tại sao không??