Em đang dùng gói phần mềm quản lý bán hàng BizMan được gần một năm, nhưng chưa được sử dụng module Quản lý chương trình khuyến mãi. Đọc giới thiệu của module này trên web thấy khá phù hợp với doanh nghiệp em:

 ( - Lập chương trình khuyến mãi, phần mềm cho phép lập khuyến mãi theo các  yêu cầu như sau:

 - Khuyến mãi bằng tiền/ giảm giá/ chiết khấu

 - Khuyến mãi tặng hàng

  - Khuyến mãi bằng cả tiền và hàng

 - Bán 1 mã có thể khuyến mãi tặng nhiều mã

 - Nhập theo giá khuyến mãi hoặc % khuyến mãi

 - Import toàn bộ chương trình khuyễn mãi từ Excel (Nhập)

 - Có thể khóa tức thời cả chương trình khuyến mãi (Khóa/ Dừng KM)

 - Có thể khóa 1 mặt hàng trong trương trình khuyến mãi (Hủy)

 - Tự động kết thúc đợt khuyến mãi khi hết thời gian khuyến mãi (đến ngày)

 - Cho phép khuyến mãi theo giờ(Khuyến mãi Giờ vàng…)

 - Chia sẻ chương trình khuyến mãi giữa các chi nhánh. )


Thời gian tới, bộ phận marketing của công ty em lên kế hoạch mỗi tháng một chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh bán lẻ. Nhằm quản lý các chương trình khuyến mãi, công ty em muốn triển khai module này. Anh Chị HTsoft cho em báo giá nhé.

( Có thể gửi qua email: phuong_duongthu889@gmail.com)

Em cám ơn!