HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 

Mục đích: Chức năng này cho phép: Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng. Khách hàng thuộc nhóm khách hàng nào sẽ được hưởng giá của nhóm khách hàng đấy (không phân biệt đang bán trên Hóa đơn bán buôn hay Hóa đơn bán lẻ).

Phân quyền: User thuộc nhóm user có quyền BH21: Quản lý giá theo nhóm khách hàng

Vào module Add-in/ Quản lý giá theo nhóm khách hàng/ Chọn nhóm khách hàng cần thiết lập giá, giao diện như sau:


Phương thức quản lý giá theo nhóm khách hàng:

Ø  Thiết lập giá trực tiếp trên từng mã hàng theo giá hiện tại

Ø  Tính lại giá dựa trên chính sách giá của nhóm khách hàng khác

Mục tiêu tính giá:

Ø  Chiết khấu hoặc giảm giá dựa trên giá bán lẻ

Ø  Thay đổi giá trực tiếp lên giá bán lẻ

 

Cách thực hiện:

Trường hợp 1: Thiết lập giá trực tiếp trên từng mã hàng theo giá hiện tại

              Cách 1: Thiết lập giá trực tiếp trên từng mã hàng theo giá hiện tại bằng cách chiết khấu dựa trên giá bán lẻ

Sau khi chọn nhóm hàng, mặt hàng cần thiết lập giá thì thực hiện các bước như sau:

Lưu ý: Giá bán lẻ: Là giá bán lẻ được thiết lập trong cấu hình mặt hàng hoặc Tính giá bán.

Như vậy sau khi thiết lập giá bán cho nhóm khách hàng A này thì những khách hàng nào thuộc nhóm khách hàng đó sẽ được hưởng giá với chiết khấu tương ứng.

                   Cách 2: Thiết lập giá trực tiếp trên từng mã hàng bằng cách thay đổi giá trực tiếp trên giá bán lẻ.

Các bước thực hiện tương tự như cách 1, chỉ khác ở Mục tiêu: chọn Thay đổi giá bán hiện tại

Trường hợp 2: Dựa trên chính sách giá của nhóm khách hàng khác

Ngoài cách thiết lập giá trên từng mã hàng người dùng còn có thể thay đổi giá bán dựa trên chính sách giá của nhóm khách hàng khác, các mục tiêu đánh giá, cách tính cũng tương tự như 2 cách của trường hợp 1 đã trình bày ở trên chỉ khác ở thông tin Dựa trên: chọn Giá của nhóm khách khác

 Ngoài ra còn có thể  thay đổi giá bán bằng cách tạo mẫu nhập liệu excel, điền thông tin chiết khấu hoặc số tiền sau đó import lại vào phần mềm

Sau đó tiến hành import vào phần mềm


Cuối cùng tiến hành Ghi lại để hoàn tất

 Hướng dẫn cách tạo nhóm khách hàng

Vào module Cấu hình/ Khách hàng và nhà cung cấp/ Thêm mới:

Khi thực hiện thêm mới khách hàng và nhà cung cấp thì cần lưu ý chọn nhóm khách hàng tương ứng để khách hàng mới này được hưởng giá theo như cấu hình trong Quản lý giá theo nhóm khách hàng.