Trong phần mềm HTsoft tôi thấy phiếu "Trả tiền nhà cung cấp" trong Menu Mua Hàng rất hay. 
- Một là: nút nhấn " Trả tự động" - chức năng này tài liệu của các bạn nói khá rõ và dễ hiểu
- Hai là: Dấu tích vào ẩn/ không còn pending (không muốn cấn trừ TT (VND) với chi tiết thanh toán, hoặc đã cấn trừ hết ). Ý nghĩa của dấu tích này là như thế nào? có thể lấy ví dụ minh họa. Tôi chưa hiểu trường hợp thứ 2 này.

Mong sớm nhận được câu trả lời!