Chào bạn!

Tôi muốn hỏi phần mềm quản lý bán hàng bên bạn có tích hợp với thiết bị kiểm kê kho tự động không?
Nếu có, bạn có thể giải thích cho tôi biết được nguyên tắc hoạt động của thiết bị đó với phần mềm quản lý bán hàng của bên bạn được không vậy?

Cám ơn.