Phần mềm quản lý kho có bản miễn phí không vậy? có thì gửi vào mail cho mình nhé: vuong_nguyenhoang@gmail.com.

Thanks!