Các Anh Chị HTsoft có support hỗ trợ cho khách hàng đang sử dụng demo không hay chỉ support cho khách hàng đã đăng ký mua bản quyền vậy??