Cho tôi hỏi, sau khi đăng ký mua bản quyền phần mềm, HTsoft triển khai cho khách hàng như thế nào? Ngoài ra, sau khi triển khai thành công, HTsoft có hướng dẫn, đào tạo trực tiếp và tài liệu kèm theo không? có vấn đề thắc mắc cần hỏi thì liên lạc với ai?