Xin chào anh chị Htsoft!

Tôi đang dùng phần mềm Htsoft BizMan. Sau khi tôi cài đặt thêm 1 máy trạm nữa để sử dụng, sau khi cài đặt hoàn tất mở phần mềm ra dùng thì phần mềm thông báo lỗi như trên và không thể làm việc được. Hiện tại tôi đã cài phần mềm trên máy tính khác để dùng thì vẫn bình thường.

Mong anh chị hướng dẫn tôi sửa lỗi đó để có thể sử dụng được phần mềm trên máy tính bị lỗi đó! Tôi xin cảm ơn