Tình hình là em dùng thử một số phần mềm quản lý bán hàng, nhưng chưa thấy phần mềm nào phù hợp cả, đang sử dụng demo phần mềm HTsoft. Bác nào dùng rồi, cho em chút nhận xét về phần mềm nhé.