HTsoft có thể gửi cho Tôi bản hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý bán hàng được không? Vì mỗi lần cài lại win máy tính lại phải gọi điện làm phiền HTsoft cài giúp phần mềm. Ah. Hướng dẫn cả cách điền thông tin kết nối nữa nhé. Thanks