Tôi cài demo dùng thử phần mềm HTsoft BizMan.Net, mấy ngày đầu tôi có test, nhưng vì bận công việc nên chưa kiểm tra hết các chức năng mình cần, hết 30 ngày dùng thử mà vẫn chưa hiểu về phần mềm lắm. Bây giờ không đăng nhập được, cài lại phần mềm cũng không được. Tôi phải làm như nào để tiếp tục dùng thử??