Mình vừa cài xong phần mềm quản lý bán hàng BizMan trên 2 máy nhưng không biết làm sao để kết nối phần mềm của 2 máy với nhau. Khi cài đặt đã chọn 1 máy là máy chủ, 1 máy là máy trạm rồi. Bây giờ nhờ HTsoft hướng dẫn chi tiết cách làm nha. Thanks