Được biết trụ sở chính của HTsoft ở Hà Nội, với những khách hàng ở ngoài Hà Nội, đặc biệt là các tỉnh ở xa, khi đăng ký mua bản quyền phần mềm thì thủ tục về hợp đồng và triển khai sẽ như thế nào? Liệu có đảm bảo về chất lượng dịch vụ ??