Sau khi mua bản quyền phần mềm HTsoft, HTsoft cấp bản quyền theo hình thức nào vậy? Cấp theo user hay Key? Tôi có thể mua theo Key hoặc user không? ( tôi muốn sử dụng 1 tới 2 máy tính)?