Mình đang dùng phần mềm bán hàng của HTsoft. Mình đã bỏ tích theo dõi của 1 kho trong cấu hình kho hàng rồi mà sao khi vào chuyển kho, kho đó vẫn còn trong danh sách kho nhập? Có phải phần mềm bên mình bị lỗi không? Nhờ HTsoft hỗ trợ giúp.