Hướng dẫn Tôi cách thêm mới nhà phân phối, vì phần mềm quản lý bán hàng BizMan mà mình tải về cài đặt mới chỉ có nhà phân phối FPT, mà nhà phân phối bên cửa hàng mình là khác. Trong phiếu nhập kho có trường thông tin Nhà phân phối mà. Thanks