Cho phép thiết lập và quản lý chương trình khuyến mãi, phần mềm cho phép lập khuyến mãi theo các  yêu cầu như sau:

-       Khuyến mãi bằng tiền/ giảm giá/ chiết khấu

-       Khuyến mãi tặng hàng

-       Khuyến mãi bằng cả tiền và hàng

-       Bán 1 mã có thể khuyến mãi tặng nhiều mã

-       Nhập theo giá khuyến mãi hoặc % khuyến mãi

-       Import toàn bộ chương trình khuyễn mãi từ Excel (Nhập)

-       Có thể khóa tức thời cả chương trình khuyến mãi (Khóa/ Dừng KM)

-       Có thể khóa 1 mặt hàng trong trương trình khuyến mãi (Hủy)

-       Tự động kết thúc đợt khuyến mãi khi hết thời gian khuyến mãi (đến ngày)

-       Cho phép khuyến mãi theo giờ(Khuyến mãi Giờ vàng…)

1.      Lập chương trình khuyến mãi

Mở form quản lý khuyến mãi:

Form sau đây xuất hiện

Nhấn Thêm (Ctrl+N)

Thể lệ chương trình khuyến mãi

Nhập các thông tin cho chương trình KM như ví dụ sau:

Nhấn Ghi để ghi lại thông tin đã nhập.

2.      Sửa chương trình khuyến mãi

Kích nút sửa (Ctr+E) để sửa chương trình KM

       

3.      Tạm dừng chương trình khuyến mãi

Các bước thực hiện:

-          Vào menu Bán hàng --> Quản lý khuyến mãi.

-          Trong Danh sách các chương tình khuyến mãi, chọn chương trình khuyến mãi muốn dừng sau đó tích vào nút “Khóa(dừng KM)”rồi nhấn Ghi lại. Chương trình khuyến mãi sẽ được ngừng áp dụng ngay sau khi Ghi.

4.      Xóa chương trình khuyến mãi

Cũng trong cửa sổ sửa chương trình khuyến mãi, nhấn nút xóa (Ctr+Del) để xóa chương trình KM

5.      Áp dụng 1 chương trình khuyến mãi cho  nhiều chi nhánh khác nhau

-          Truy cập menu Bán Hàng --> Quản lý khuyến mãi.

-          Chọn chương trình khuyến mãi muốn áp dụng cho nhiều chi nhánh sau đó chọn chức năng “Chia sẻ chương trình khuyến mãi”.

-          Chọn những chi nhánh muốn áp dụng sau đó nhấn Ghi lại.