Hướng dẫn cách sử dụng chức năng Quỹ và ngân hàng trong phần mềm quản lý bán hàng. Tôi đang dùng demo cần tìm hiểu thêm về chức năng này.