Tôi đang kinh doanh nhiều hơn một chi nhánh, hiện tại tôi muốn tìm một phần mềm quản lý bán hàng hiệu quả giúp tôi giải quyết được vấn đề  quản lý hàng hóa giữa các chi nhánh đó và chuyển tiền bán hàng từ các chi nhánh con về chi nhánh tổng thông qua các tài khoản ngân hàng sau mỗi ngày bán hàng.
Tôi muốn hỏi phần mềm quản lý bán hàng của HTSoft có giải quyết được bài toán của tôi không? Nếu được thì sẽ là như thế nào?
Nếu bên bạn có câu trả lời mà tôi cảm thấy giúp được tôi trong vấn đề đó thì tôi chắc chắn rằng phần mềm quản lý bán hàng của HTSoft sẽ là sự lựa chọn duy nhất của tôi.
Cám ơn!