Tôi đang sử dụng phần mềm htsoft inventory.net. Hiện tại, tôi đang có một số vấn đề cần hỏi về nghiệp vụ. Tôi có thể hỏi ai? Chú ý: Tôi đã mua bản quyền phần mềm htsoft được 13 tháng.