HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP MAIL TỰ ĐỘNG GỬI THÔNG TIN PHIẾU BÁN CHO KHÁCH HÀNG

1.      Mục đích

Tự động gửi thông tin đơn hàng(phiếu bán buôn, bán lẻ) đến mail của khách hàng khi khách mua hàng

2.      Khai báo thông tin

Truy cập Cấu hình-> Chi nhánh, tab Message Config

 

Bước 1,2: Chọn module muốn gửi mail. Có thể chọn nhiều module. Sau khi chọn nhấn Thêm

Hiện tại hệ thống đang hỗ trợ gửi tự động từ send mail với bán lẻ và bán buôn (Retail và whole sale)

Bước 3: Khai báo các thông tin:

-          SMTP email: Nhập địa chỉ mail

-          SMTP Password: Nhập password mail

-          Subject: Nhập tiêu đề mail

-          Report file name: Nhập tên file đính kèm mong muốn

-          Body: Nhập nội dung email(định dạng HTML)

 

+ Click vào nút trên cột Body để paste nội dung mail cần gửi, với các fields được replace có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong file, và có thể đặt ở nhiều chỗ trong văn bản.

      Để insert ảnh vào nội dung mail thì đặt chuột vào vị trí muốn đặt ảnh rồi thao tác như sau:

Sau khi add link ảnh thì trên nội dung body thể hiện như sau:

+ Khi gửi mail thì hệ thống sẽ lấy đúng mẫu phiếu đang mặc định để in ra máy in để tạo file pdf đính kèm.

Bước 4: Ghi

Lưu ý: Trường hợp đã khai báo đúng tài khoản mail nhưng lập xong phiếu bán buôn/ bán lẻ mà gặp thông báo sau thì phương án xử lý là click vào link Sign in - Google Accounts  và click ON chệ độ Allow less secure app

 

Sign in - Google Accounts