HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HÀNG BÁN TRẢ LẠI/ ĐỔI TRẢ HÀNG

I.Mục đích

Ghi nhận các giao dịch trả lại hàng, đổi hàng của khách hàng, có thể thanh toán hoặc đối trừ nợ với phiếu bán mà khách hàng chưa trả tiền.

II Phân quyền

User lập phiếu hang bán trả lại cần được phân quyền: Hang ban tra lai

III. Hướng dẫn sử dụng

-      Vào menu Bán hàng-> Hàng bán trả lại:

1.    Lập mới phiếu Hàng bán trả lại

-      Chọn khách hàng trả lại hàng, chọn nhân viên thực hiện giao dịch, chọn mã hàng khách trả (nhập số lượng và đơn giá…). Sau đó nhấn Ghi lại.

-      Sau khi Ghi lại thì sẽ phát sinh một khoản nợ phải trả với khách hàng này.

-      Nhà cung cấp thanh toán luôn giá trị hàng trả lại thì ta có thể nhấn nút Trả tiền nhà NCC(F7) để thực hiện thanh toán.

Khi click vào nút Trả tiền NCC, hệ thống sẽ cho chọn Chỉ thanh toán phiếu hiện hành hay Thành toán cả phiếu hiện hành và công nợ cũ.

Ví dụ muốn thanh toán cho phiếu hàng bán trả lại hiện hành, hệ thống tự gợi ý số tiền cần trả đúng bằng giá trị hàng trả lại, user thao tác như sau để hoàn tất việc trả lại tiền cho khách hàng.

 

2.   Hàng bán trả lại từ phiếu xuất bán.

-      Phiếu xuất bán bao gồm cả hóa đơn bán buôn và hóa đơn bán lẻ.

Cách 1: Chọn khách hàng, sau đó click Other -> Xuất trả từ phiếu nhập trên thanh chức năng. Chọn mặt hàng trả lại từ cách này có thể hỗ trợ check thêm một số điều kiện yêu cầu trả lại hàng như: Không cho phép nhập lại quá 30 ngày từ ngày xuất bán, không cho phép nhập lại số lượng vượt quá số lượng đã xuất của một phiếu bán

-       Hệ thống sẽ hiển thị lên danh sách phiếu xuất bán cho khách hàng này(mặc định thời gian trong một tháng), user có thể chọn lại thời gian tìm kiếm phiếu xuất, chọn phiếu xuất muốn trả lại và chọn các mặt hàng mà khách hàng trả lại như sau:

-       Sau khi nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ nhảy ra các mặt hàng đã chọn trên phiếu hàng bán trả lại, ghi chú thể hiện số phiếu xuất bán đã chọn để trả lại. User nhấn Ghi để lưu lại

Cách 2: Khi khách hàng trả lại và mang bill đến, user có số phiếu bán hàng, check chọn nhanh lại các sản phẩm đã bán của phiếu bán bằng cách click vào nút  

Sau khi nhấn OK, hệ thống sẽ nhảy ra khách hàng, các mặt hàng của phiếu xuất bán vừa tìm. Nếu khách hàng chỉ trả lại một phần chứ không phải toàn bộ cả phiếu bán thì user có thể xóa bớt các mặt hàng mà khách hàng không trả đi, sau đó click Ghi để lưu phiếu

3.   Hàng bán trả lại muốn cấn trừ thanh toán với phiếu xuất.

Bước 1: Truy cập menu Bán hàng-> Hàng bán trả lại, thực hiện chọn khách hàng, mặt hàng cần trả lại như mục 1,2.

Bước 2: Tại giao diện phiếu Hàng bán trả lại, chọn chức năng Đối trừ phiếu xuất. Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các hóa đơn chưa thanh toán hoặc chưa bị đối trừ(phiếu bán vẫn còn nợ). Click để chọn phiếu muốn đối trừ rồi nhấn Đồng ý

Bước 3:  Nhập số tiền muốn đối trừ

-       Trường hợp 1: số còn nợ trên phiếu xuất bán được đối trừ lớn hơn hoặc bằng số tiền trên phiếu hàng bán trả lại(có thể chọn đối trừ từ nhiều phiếu xuất bán)

Tại ô Đối trừ(VNĐ), nhập số tiền đối trừ bằng giá trị hàng bán trả lại

-       Trường hợp 2: số còn nợ trên phiếu xuất bán được đối trừ nhỏ hơn số tiền trên phiếu hàng bán trả lại thì số tiền được đối trừ tối đa bằng số tiền còn nợ trên các phiếu bán được chọn để đối trừ

Bước 4:  Chọn Ghi để lưu lại phiếu.

Trường hợp phiếu hàng bán trả lại vẫn còn nợ do số tiền được đối trừ nhỏ hơn giá trị hàng trả lại, sau khi nhấn Ghi phiếu, user có thể nhấn Trả tiền NCC(F7) để thanh toán trả nốt tiền cho khách hàng

4.   Đổi trả hàng ngang giá

Bước 1: Chọn khách hàng, mặt hàng trả lại hàng(thực hiện giống như ở mục 1, 2)

Bước 2: Chọn Tạo hóa đơn bán lẻ, lập phiếu bán để xuất hàng đổi cho khách hàng

 

Hệ thống tự động hiển thị sẵn khách hàng trên phiếu xuất đổi chính là khách hàng chọn trên phiếu hàng bán trả lại. User chọn mặt hàng sẽ đổi cho khách hàng rồi nhấn Ghi để lưu phiếu(không nhấn thu tiền vì đổi hàng với hàng nhận lại)

 

Bước 3: Ghi để hoàn tất việc nhận lại và đổi hàng cho khách

Sau khi Ghi phiếu xuất đổi, hệ thống tự add phiếu bán đó vào danh sách đối trừ của phiếu hàng bán trả lại, số tiền đối trừ chính bằng số tiền trên phiếu bán, và bằng giá trị hàng nhận lại, user chỉ cần click Ghi để hoàn tất.

5.   Đổi hàng giá trị cao hơn giá trị hàng trả lại

Bước 1: Chọn khách hàng, mặt hàng trả lại hàng(thực hiện giống như ở mục 1, 2)

Bước 2: Chọn Tạo hóa đơn bán lẻ, lập phiếu bán để xuất hàng đổi cho khách hàng

Hệ thống tự động hiển thị sẵn khách hàng trên phiếu xuất đổi chính là khách hàng chọn trên phiếu hàng bán trả lại. User chọn mặt hàng sẽ đổi cho khách hàng rồi nhấn Ghi để lưu phiếu(không nhấn thu tiền vì đổi hàng với hàng nhận lại)

Bước 3: Nhập số tiền đối trừ hàng đổi với hàng trả lại

Sau khi Ghi phiếu xuất đổi, hệ thống tự add phiếu bán đó vào danh sách đối trừ của phiếu hàng bán trả lại, nhập số tiền Đối trừ(VNĐ) bằng tổng giá trị hàng trả lại, rồi nhấn Ghi để lưu phiếu hàng bán trả lại.

Bước 4: Thu tiền chênh lệch giữa hàng mới và hàng trả lại

Sau khi Ghi phiếu hàng bán trả lại, chọn Thu tiền khách hàng để thu thêm tiền chênh lệch. Hệ thống tự gợi ý số tiền cần thu thêm tại ô Tổng tiền TT(VNĐ) nếu phiếu trả lại cấn trừ với 1 phiếu xuất. User click chọn Tạo phiếu thu tiền KH cho phiếu đó rồi nhấn Ghi để hoàn tất việc thu tiền

Nếu phiếu trả lại cần trừ với nhiều phiếu xuất bán thì ô Tổng tiền TT(VNĐ) sẽ để trống, user nhập số tiền sẽ thu thêm rồi làm các bước tiếp theo

 

6.   Đổi hàng giá trị thấp hơn giá trị hàng trả lại

-      Trường hợp 1: Khách hàng không được hoàn tiền khi hàng đổi thấp hơn giá trị hàng trả lại

Bước 1,2: Chọn khách hàng, mã hàng khách hàng trả lại, tạo phiếu xuất đổi Tương tự mục 4

Bước 3: Nhập chiết khấu trên hàng bán trả lại hoặc nhập lại đơn giá hàng trả lại để tổng giá trị hàng trả lại bằng tổng tiền hàng mới đổi cho khách

Bước 4: Ghi

-      Trường hợp 2: Khách hàng được hoàn tiền khi hàng đổi thấp hơn giá trị hàng trả lại

Bước 1,2,3: Chọn hàng trả lại, tạo phiếu xuất đổi, đối trừ GHi phiếu tương tự mục 8.4

Bước 4: Trả lại tiền chênh lệch hàng nhận lại và hàng xuất đổi cho khách hàng

Sau khi Ghi để lưu phiếu hàng bán trả lại ở bước 3, click Trả tiền NCC, hệ thống hiển thị ra form Trả tiền, user nhập số tiền trả cho khách, nhấn Trả tự động rồi Ghi để hoàn tất việc trả tiền thừa cho khách hàng