Tôi muốn chiết khấu nhanh cho cả đơn hàng SO mà tiền chiết khấu tách thành 1 dòng hàng thì làm thế nào? Trước đã làm rồi mà giờ không được, liệu cấu hình mặt hàng này cần có điều kiện gì đặc biệt không?