Chủ đề : Thông báo ra mắt chức năng quản lý nhiều NCC trên từng mặt hàng.Chủ đề : Giới thiệu Module hữu ích – Chuyển kho kèm theo imei
Chủ đề : Chức năng quản lý công nợ cho doanh nghiệp không phải phần mềm nào cũng có!

 
Chủ đề : Chức năng thu tiền chi nhánh khác tiện ích

 
Chủ đề : Module Quản lý khách hàng thân thiết


Chủ đề : Phần mềm quản lý bán hàng hỗ trợ khuyến mãi thông minh.Chủ đề : Phần mềm hỗ trợ chức năng quản lý giá đa đơn vị tính.