QUẢN LÝ BÁO GIÁ

1.      Mục đích:

Ghi nhận báo giá mà kinh doanh lập để gửi cho khách hàng.

Có thể áp dụng quy trình duyệt, trưởng bộ phận kinh doanh sẽ duyệt báo giá trước khi nhân viên kinh doanh gửi cho khách hàng

Áp dụng với đơn vị theo quy trình sau và muốn tách riêng form báo giá và đơn KH đặt:

2.      Phân quyền

User lập báo giá cần được phân quyền Thêm Quan ly bao gia

User duyệt báo giá cần được phân quyền: #Duoc quyen duyet bao gia ban

3.      Hướng dẫn sử dụng

3.1             Lập đơn đặt hàng mới.

-          Vào menu Bán hàng-->Báo giá:

- Hệ thống sẽ hiển thị ra tất cả những báo giá (nếu có) trong hệ thống theo trạng thái của đơn hàng đó(có phân biệt bằng màu sắc).

Các trạng thái của báo giá:

+ Đang thực hiện: là các báo giá được lập nhưng chưa được duyệt.

+ Bị hủy: là những báo giá bị người duyệt từ chối

+ Đã hoàn tất: là những báo giá đã được duyệt

-          Thanh chức năng của Báo giá.

-          Để thêm một đơn đặt hàng ta có 3 cách:

  + Nhấn vào nút Thêm  trên thanh chức năng.

  + Nhấn phím Ctrl+N.

+ Nhấn chuột phải vào grid phía dưới hoặc nhấn vào nút ô vuông nhỏ trên cột Số phiếu rồi chọn Thêm.

-          Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới Báo giá, sau đó ta thực hiện nhập các thông tin như trong hình sau. Sau đó Ghi lại.

2.2             Duyệt báo giá (bước này có thể bỏ qua nếu doanh nghiệp không áp dụng quy trình duyệt báo giá)

-          Vào menu Bán hàng-->Báo giá

-          Trong danh sách Báo giá, ta kích đúp chuột tại đơn hàng muốn duyệt trên grid.

-          Thông tin chi tiết về báo giá sẽ hiển thị trên giao diện. Để duyệt đơn mua hàng ta nhấn nút Duyệt (Ctrl+F11), nếu từ chối đơn hàng ta nhấn Từ chối(Ctrl+F10).

-          Sau khi Duyệt đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Duyệt báo giá, ta có thể ghi thêm Ghi chú cho đơn hàng đó.

-          Tương tự đối với trường hợp Từ chối , hệ thống sẽ hiển thị thông báo Từ chối báo giá, ta có thể ghi thêm Ghi chú cho đơn hàng đó hoặc ghi lý do từ chối đơn hàng để theo dõi.

-          Sau đó nhấn Ghi lại để hoàn tất quá trình duyệt.

2.3             Sửa báo giá:

-          Trong danh sách báo giá, ta chọn đơn đặt muốn sửa nhấn vào nút sửa trên thanh chức năng, kích đúp chuột tại đơn hàng muốn sửa trên grid hoặc kích chuột phải tại đơn hàng chọn Sửa.

-          Các thao tác làm tương tự như thêm mới sau đó nhấn Ghi lại.

-      Các báo giá đã được duyệt sẽ hệ thống sẽ không cho phép sửa

 

2.4             Xóa báo giá:

-          Trong danh sách Báo giá, ta chọn đơn đặt muốn xóa nhấn vào nút xóa trên thanh chức năng hoặc kích chuột phải tại đơn hàng chọn Xóa. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại. Chọn Yes để xóa.

 

2.6             Cập nhật trạng báo giá.

Trạng thái đơn hàng gồm 3 trạng thái chính sau:

 -          Ngoài ra trạng thái đơn hàng còn có một trạng thái đặc biệt là để theo dõi báo giá này đã được khách hàng xác nhận

 

- Để cập nhật lại trạng thái cho Báo giá ta làm như sau:

+  Tại giao diện của Báo giá 

+  Ta chọn đơn hàng muốn cập nhật lại trạng thái sau đó nhấn chuột phải tại đơn hàng đã chọn và chọn Cập nhật trạng thái

image35.jpg

+  Hệ thống hiển thị giao diện Cập nhật trạng thái đơn hàng. Ta chọn trạng thái muốn chuyển sau đó nhấn Ghi lại để hoàn tất.

2.7             Chuyển tiếp báo giá.

Sau khi gửi báo giá và khách hàng tiến hành đặt hàng, nhân viên kinh doanh có thể chuyển thành đơn đặt hàng SO.

Trong trường hợp muốn copy thành PO để đặt hàng nhà cung cấp(thích hợp với mô hình nhận đơn đặt hàng của khách sau đó đi đặt hàng NCC) 

2.8             Sao chép thành báo giá

-          Để tạo một đơn đặt hàng nhanh chóng, bạn có thể copy báo giá này thành một báo giá mới.Trong danh sách báo giá, chọn báo giá muốn copy sau đó chọn nút Copy trên thanh chức năng hoặc chuột phải tại đơn hàng trên grid sau đó nhấn Copy.

-          Sau khi Copy, nội dung của đơn hàng sẽ được hiển thị trên form Thêm mới báo giá, bạn có thể chỉnh sửa (tương tự như lập đơn hàng mới) sau đó nhấn Ghi lại.