BÁO CÁO TỔNG HỢP MUA HÀNG

Mục đích:

Báo cáo tổng hợp mua hàng dùng để thống kê toàn bộ giao dịch mua hàng của nhà cung cấp trong khoảng thời gian. Qua báo cáo này người quản lý có thể biết được tình trạng các phiếu nhập kho đã thanh toán, chưa thanh toán, các phiếu hàng mua trả lại nhà cung cấp, tổng tiền đã thanh toán và tổng tiền còn nợ nhà cung cấp theo khoảng thời gian.

Phân quyền:

Để xem được báo cáo này user cần được phân quyền Báo cáo tổng hợp mua hàng

Hướng dẫn:

Vào Module Mua hàng -> BC – TK -> Báo cáo tổng hợp mua hàng

Click đúp 1 phiếu bất kỳ trên thanh grid, hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết phiếu tương ứng