BÁO CÁO NHANH DOANH SỐ THEO THỜI GIAN

Mục đích:

Báo cáo nhanh doanh số theo ngày tổng hợp doanh số theo từng ngày trong tháng trong một khoảng thời gian và có biểu đồ kèm theo để nhà quản trị so sánh, phân tích cuối cùng ra quyết định lựa chọn ngày trong tháng thích hợp áp dụng chương trình khuyến mãi.

Báo cáo doanh số theo ngày trong tuần: Tổng hợp doanh số theo các thứ trong tuần có biểu đồ trực quan giúp nhà quản trị so sánh, phân tích, lựa chọn ngày thích hợp xây kế hoạch marketing, điều chuyển hoặc tập trung nhân sự, hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất.

Báo cáo doanh số theo giờ: Tổng hợp doanh số theo từng giờ trong ngày giúp doanh nghiệp ra quyết định triển khai chương trình khuyến mãi giờ vàng hiệu quả.

Phân quyền:

Để xem được báo cáo này, user cần được phân quyền: Báo cáo nhanh doanh số theo thời gian

Hướng dẫn:

Truy cập báo cáo theo đường dẫn: Add-Ins -> BC-TK ->Báo cáo nhanh doanh số theo thời gian.

1.      Xem doanh số theo ngày

Chú ý: Click vào cột số lượng hoặc Tổng tiền để xem biểu đồ theo só lượng hoặc giá trị (Tổng tiền).

Ví dụ: Biểu đồ sau khi click vào ô số lượng sẽ thay đổi như sau;

 

2.      Xem doanh số theo ngày trong tuần (Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm tương tự báo cáo doanh số theo ngày)

 

3.      Xem doanh số theo giờ (Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm tương tự báo cáo doanh số theo ngày)