BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀY

Mục đích: Thống kê doanh thu theo từng ngày trong 1 tháng của một hoặc nhiều kho.

Doanh thu của các kho được thể hiện theo kiểu Pivot table giúp nhà quản trị dễ dàng so sánh để từ đó ra quyết định điều phối hàng hóa và nhân sự cho điểm kinh doanh nào tốt nhất để tối đa lợi nhuận.

Ngoài ra, so sánh doanh thu giữa các ngày trong tháng để doanh nghiệp bố trí ngày khuyến mãi/ bổ sung nhân sự cho phù hợp.

Phân quyền:

Để xem được báo cáo này, User cần được phân quyền Báo cáo doanh số theo ngày.

Hướng dẫn:

Vào xem báo cáo theo đường dẫn sau:

Add- Ins  -> Báo cáo doanh số theo ngày.

Có thể xem doanh số của một nhóm sản phẩm được quan tâm.