MODULE CROSSCHECK ĐẶT HÀNG

1.      Mục đích: Hạn chế sự nhầm lẫn không mong muốn của nhân viên kho như:
Xuất nhầm mã hàng/số lượng so với Đơn đặt hàng/phiếu chuyển kho mà kế toán đã lập, đặc biệt trong trường hợp các model hàng tương đối giống nhau

2.      Hướng dẫn sử dụng:

2.1.                       Đơn SO sau khi ghi nhận từ khách hàng và đã được duyệt, ta làm thao tác chuyển từ đơn SO sang hóa đơn bán buôn/hóa đơn bán lẻ/phiếu chuyển kho.

2.1.1.     Chuyển sang hóa đơn bán buôn

Tại form Hóa đơn bán buôn được chuyển từ SO sang, khi nhân viên kho xuất hàng ra cho khách sẽ kiểm tra hàng xuất bằng cách tích vào dấu check hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + W

Form sau sẽ hiện ra:

Tại đây nhân viên kho sẽ tít mã vạch của các mặt hàng đã mang ra vào ô Mã hàng để so sánh với Đơn đặt hàng của khách hàng.

-         Trường hợp 1: Kiểm tra hàng xuất khớp với các thông tin số lượng, đơn giá trong đơn SO → Kích Đồng ý để trở lại giao diện bán buôn:

-         Trường hợp 2: Kiểm tra hàng xuất có sự sai lệch về số lượng và đơn giá: Dựa vào Số lượng thực xuất và đơn giá thực xuất, hệ thông sẽ tự động tính toán ra số lượng lệch so với đơn đặt hàng, và đơn giá lệch so với hệ thống, thể hiện ở cột SL lệch, ĐG lệch như hình bên dưới:


-         Trong đó:

-         Số lượng: Số lượng trên hóa đơn bán hàng.

-         Đơn giá VNĐ là đơn giá của mặt hàng map từ SO.

-         SL thực xuất:….

-         SL lệch = SL-SL thực xuất

-         Dựa vào SL lệch và ĐG lệch đưa ra, nếu người đồng ý với sự thay đổi đó có thể cập nhật lại số lượng và đơn giá bằng cách tích chọn Cập nhật đơn giá thực xuất và Cập nhật đơn giá thực xuất. Khi tích chọn option này, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại tại cột Số lượng = SL thực xuất, Đơn giá VNĐ = ĐG thực xuất.

Sau đó ấn Đồng ý để trở về giao diện hóa đơn bán buôn để xuất hàng cho khách.

-         Trường hợp 3: nhân viên lấy nhầm hàng, không phải là mặt hàng khách hàng đã đặt trong SO, khi tít mã vạch ở ô Mã hàng, hệ thống sẽ hiện lên thông báo như hình dưới, để nhân viên biết và lấy lại mã hàng cho đúng:

2.1.2.     Chuyển sang hóa đơn bán lẻ
Chọn biểu tượng dấu check để mở ra form Kiểm tra hàng xuất. Các thao tác kiểm tra tương tự như trên.

2.1.3.     Chuyển sang phiếu chuyển kho
Sau khi chuyển SO thành phiếu chuyển kho, chọn dấu check để Kiểm tra hàng xuất:

Form Kiểm tra hàng xuất hiện ra. Tại đây, ta tít mã vạch của mã hàng vào ô Mã hàng để đối chiếu với các mặt hàng trong SO. Để cập nhật lại số lượng thực tế, ta tích chọn Cập nhật số lượng thực xuất.