HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ ĐA ĐƠN VỊ TÍNH

I.                   Mục đích

-          Mỗi mặt hàng không chỉ có giá bán buôn cho khách mua buôn và giá bán lẻ cho khách mua lẻ, mà trên thực tế một mặt hàng ở từng vùng miền khác nhau sẽ có giá bán khác nhau hoặc với bán cho những nhóm khách hàng khác nhau sẽ có giá khác nhau. Vì thế module quản lý giá này cho phép người quản lý dễ dàng xây dựng và áp dụng các bảng giá bán khác nhau trên cùng một mã hàng.

-          Đối với những hàng hóa có nhiều đơn vị tính và mỗi đơn vị tính có giá nhập- xuất khác nhau thì module này cũng cho phép người quản lý xây dựng các bảng giá riêng theo từng đơn vị tính của mã hàng.

II.                Hướng dẫn sử dụng

1.      Phân quyền

-          User cần được phân quyền: Khách hàng, Nhóm khách hàng, Mặt hàng, Tính giá bán theo đa đơn vị tính

2.      Cấu hình

-          Quản lý nhóm khách hàng:  Khai báo các nhóm khách hàng khác nhau  vừa để quản lý danh sách các khách hàng cùng nhóm và để thiết lập các mức giá khác nhau theo từng nhóm khách hàng. Khai báo các nhóm khách hàng sẽ sử dụng trong phần mềm dựa trên một số gợi ý như sau:

o   Tạo ra các nhóm khách hàng theo mức độ ưu tiên về giá: nhóm mua buôn, nhóm mua lẻ, nhóm khách hàng vip, …

o   Tạo ra các nhóm khách hàng theo vùng miền: khách lẻ miền bắc, khách lẻ miền bắc, khách lẻ miền trung ….

o   Tạo ra các nhóm khách hàng ưu đãi theo hạng thẻ tích điểm khách hàng thân thiết: Nhóm khác hàng thân thiết, nhóm khách hàng thẻ bạc, nhóm khách hàng thẻ vàng …

-          Cách khai báo nhóm khách hàng và gán bảng giá

o   Vào menu Cấu hình à Khách hàng và nhà cung cấp: kích thêm mới hoặc kích sửa một khách hàng cũ, chọn biểu tượng kính lúp để xem và quản lý nhóm khách hàng

o   Giao diện quản lý nhóm khách hàng: Tai đây ta có thể khai báo n nhóm khách hàng không bị giới hạn. Đối với mỗi nhóm khách hàng ta sẽ chọn một loại giá để toàn bộ khách hàng thuộc nhóm khách hàng này được mua với giá đó.

-          Để chọn nhóm giá ta kích vào một nhóm khách hàng sau đó kích Sửa à hiển thị giao diện sửa nhóm khách hàng, ta chọn nhóm giá bán mà nhóm khách hàng này được hưởng sau đó Ghi lại.

3.      Tính các loại giá bán

-          Vào menu Bán hàng à Tính giá bán đa đơn vị tính: Giao diện tính giá bán theo đơn vị tính như sau: Tại đây sẽ hiển thị toàn bộ những mặt hàng có khai báo đơn vị mở rộng theo từng nhóm hàng.

-          Các cách tính giá:

3.1   Tính giá tăng giảm theo % hoặc số tiền hoặc dựa trên tỉ  suất lợi nhuận

-          B1: Chọn mặt hàng để tính giá bằng cách sau:

§  Import từ file excel (như hướng dẫn 3.2 )

§  Chọn các mặt hàng theo nhóm hàng bằng cách tích vào cây nhóm hàng để hiển thị các mặt hàng hoặc lọc theo các tiêu chí đầu cột hoặc tích nút để tìm mặt hàng à sau đó tích chọn các mặt hàng muốn tính giá và chọn các nút chức năng để thêm 1 hoặc tất cả các mặt hàng.

-          B2: Chọn phương thức tính giá :

o   Đầu tiên ta chọn giá cần tính(giá sẽ tính lại) và dựa trên giá (dựa trên giá đã chọn để tính ra giá mới) sau đó chọn phương thức để tính giá.

o   Cột tỉ suất lợi nhuận: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại Dựa trên giánhân với cột tỉ suất lợi nhuận của mặt hàng.

o   Tỉ lệ: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại Dựa trên giácông thêm với số phần trăm nhập vào tại ô “Tỉ lệ”.  Để giảm theo tỉ  lệ thì nhập dấu – trước tỉ lệ nhập vào tại ô “Tỉ lệ”.  .

o   Số tiền: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại Dựa trên giácông thêm với số số tiền nhập vào tại ô “Số tiền”. Để giảm theo số tiền thì nhập dấu – trước số tiền nhập vào tại ô “Số tiền”..

-          B3: Nhấn “Tính giá bán” sau đó nhấn Ghi để lưu lại kết quả hoặc tiếp tục chọn loại giá khác để tính.

3.2   Import bảng giá từ file Excel

-          B1: Tạo mẫu nhập liệu: Kích nút  để tạo mẫu file excel nhập liệu.

-          B2: Mở file mẫu vừa tạo và nhập danh sách mặt hàng đơn vị tính và các mức giá cho mặt hàng với đơn vị tính tương tứng đó. Sau đó lưu lại.

-          B3:  Kích nút ba chấm để tìm vào chọn file excel vừa lập để import bảng giá vào phần mềm.

 

-          Toàn bộ danh sách mặt hàng từ file excel sẽ được hiển thị trong danh sách các mặt hàng được chọn để tính giá.

-          Nhấn Ghi lại để ghi nhận lại bảng giá vừa import vào.

-          Chú ý: Đối với những mặt hàng có đơn vị tính mở rộng chưa khai báo trong hệ thống thì hệ hống sẽ đưa ra cảnh báo cho người dùng để kiểm tra và khai báo bổ sung vào phần mềm.

4.      Bán hàng

Lưu ý khi bán hàng:

-          Chọn khách hàng trước trên hóa đơn bán buôn/bán lẻ: chọn khách hàng sẽ giúp hệ thống xác định và lấy chính xác loại giá mà khách hàng này được hưởng khi chọn mặt hàng ở bước tiếp theo.

-          Chọn mặt hàng: chọn mặt hàng sau khi đã chọn khách hàng, hệ thống sẽ lấy đúng loại giá đã cấu hình cho nhóm khách hàng mà khách hàng này được gán. Đối với trường hợp không gán nhóm giá thì hệ thống sẽ mặc định lấy giá bán buôn trên hóa đơn bán buôn và lấy giá bán lẻ trên hóa đơn bán lẻ.

-          Sau khi đã chọn mặt hàng mà thay đổi khách hàng thì giá của mặt hàng sẽ không thay đổi theo mà cần phải nhập lại danh sách mặt hàng để cập nhật lại giá.