HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐA ĐƠN VỊ TÍNH

I.             Mục đích

-       Chức năng này cho phép nhập/ xuất theo đa đơn vị tính, có thể quy đổi ra N đơn vị khác nhau từ 1 đơn vị cơ sở

II.           Phân quyền

Để sử dụng chức năng này nhóm nhân viên cần được phân quyền

- Cấu hình mặt hàng

- Đơn vị tính

- Quản lý giá đa đơn vị tính

III.          Hướng dẫn sử dụng

1.    Khai báo các thông tin ban đầu:

 User đăng nhập vào phần mềm và chọn chức năng Cấu hình/ Mặt hàng nhấn nút Thêm mới

 

 

Khi đó sẽ hiển thị danh mục đơn vị tính, có thể khai báo đơn vị tính mới trong form này

 

Sau khi chọn đơn vị tính cơ sở cho mã hàng, ta sang tab Đơn vị mở rộng để khai báo thêm các đơn vị mở rộng cho mã đó

 

Sau bước này ta đã khai báo 1 Vỉ=10 Viên và 1 Hộp=100 Viên

 

2.    Nhập kho

Để tiến hành nhập kho, user truy cập theo đường dẫn: Mua hàng/ Phiếu nhập kho

Tạo mới phiếu nhập kho và điền theo thông tin bên dưới như sau:

 

Tại đây nếu điền số lượng là 15 và chọn đơn vị là vỉ thì phần mềm sẽ quy đổi 15 Vỉ = 150 Viên

 

 

3.    Đơn đặt hàng

Khi khách hàng đặt hàng, user truy cập theo đường dẫn Bán hàng/ Đơn đặt hàng. Click vào nút Thêm mới

-       Nếu chọn bán số lượng là 10 vỉ thì phần mềm sẽ quy đổi 10 Vỉ = 100 Viên

Để xác nhận/ phê duyệt  hoặc từ chối đơn đặt hàng, user được phân quyền phê duyệt phiếu sẽ click đúp vào đơn đặt hàng đang pending

 

 

 

 

 

 

 

4.    Xuất bán

Đối với quá trình xuất bán trực tiếp không qua đơn đặt hàng các thao tác cũng tương tự như đối với đơn đặt hàng và có thể thu tiền KH ngay khi ghi phiếu.

5.    Cập nhật giá nhanh cho nhiều mặt hàng, nhiều đơn vị tính

-           Vào menu Bán hàng ->  Quản lý giá đa đơn vị tính

-           Giao diện Quản lý giá đa đơn vị tính như sau:

Tại đây sẽ hiển thị toàn bộ những mặt hàng có khai báo đơn vị mở rộng theo từng nhóm hàng.

-           Các cách tính giá:

5.1       Tính giá tăng giảm theo % hoặc số tiền hoặc dựa trên tỉ suất lợi nhuận

-           B1: Chọn mặt hàng để tính giá bằng cách sau:

            Import từ file excel (như hướng dẫn 5.2 )

         Chọn các mặt hàng theo nhóm hàng bằng cách tích vào cây nhóm hàng để hiển thị các mặt hàng hoặc lọc theo các tiêu chí đầu cột hoặc tích nút  để tìm mặt hàng  sau đó tích chọn các mặt hàng muốn tính giá và chọn các nút chức năng để thêm 1 hoặc tất cả các mặt hàng. 

 

-           B2: Chọn phương thức tính giá :

o          Đầu tiên ta chọn giá cần tính(giá sẽ tính lại) và dựa trên giá (dựa trên giá để tính ra giá mới) sau đó chọn phương thức để tính giá.

 

o          Cột tỉ suất lợi nhuận: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại “Dựa trên giá” nhân với cột tỉ suất lợi nhuận của mặt hàng.

o          Tỉ lệ: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại “Dựa trên giá” cộng thêm với số phần trăm nhập vào tại ô “Tỉ lệ”.  Để giảm theo tỉ  lệ thì nhập dấu – trước tỉ lệ nhập vào tại ô “Tỉ lệ”.  .

o          Số tiền: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại “Dựa trên giá” cộng thêm với số số tiền nhập vào tại ô “Số tiền”. Để giảm theo số tiền thì nhập dấu – trước số tiền nhập vào tại ô “Số tiền”..

-           B3: Nhấn “Tính giá bán” sau đó nhấn Ghi để lưu lại kết quả hoặc tiếp tục chọn loại giá khác để tính.

 

5.2       Import bảng giá từ file Excel

-           B1: Tạo mẫu nhập liệu: Kích nút   để tạo mẫu file excel nhập liệu.

-           B2: Mở file mẫu vừa tạo và nhập danh sách mặt hàng đơn vị tính và các mức giá cho mặt hàng với đơn vị tính tương tứng đó. Sau đó lưu lại.

-           B3:  Kích nút ba chấm để tìm vào chọn file excel vừa lập để import bảng giá vào phần mềm.

 

-           Toàn bộ danh sách mặt hàng từ file excel sẽ được hiển thị trong danh sách các mặt hàng được chọn để tính giá.

-           Nhấn Ghi lại để ghi nhận lại bảng giá vừa import vào.

-           Chú ý: Đối với những mặt hàng có đơn vị tính mở rộng chưa khai báo trong hệ thống thì hệ hống sẽ đưa ra cảnh báo cho người dùng để kiểm tra và khai báo bổ sung vào phần mềm.