Hướng dẫn module quản lý NCC mở rộng và nhập hàng từ những NCC mở rộng này.

1.     Mục đích:

Chức năng quản lý 1 mã hàng có nhiều nhà cung cấp giúp nhân viên quản lý được mặt hàng này do những nhà cung cấp nào đang cung cấp cho ta, giá cả và thời gian áp dụng của các mức giá này. Từ đó hỗ trợ nhân viên mua hàng khi lập PO chọn được chính xác nhà cung cấp hiện tại

2.     Phân quyền.

Để sử dụng chức năng này nhóm user cần được phân quyền:

BC63: Báo cáo quản trị giá nhập theo nhà cung cấp.

3.     Hướng dẫn sử dụng.

Để quản lý được 1 mặt hàng có nhiều nhà cung cấp, trước tiên ta cần khai báo các nhà cung cấp đang cung ứng mặt hàng này cũng như mức giá tương ứng.

3.1.         Khai báo thông tin trong cấu hình mặt hàng

Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống, Click vào Menu cấu hình\măt hàng, chọn đến mặt hàng muốn thêm nhà cung cấp. Sau đó kích vào chức năng sửa trên thanh công cụ hoặc click đúp chuột vào mặt hàng đó và chọn đến tab [Nhà cung cấp mở rộng].

 


Bước 2: Thêm nhà cung cấp: Trên form nhà cung cấp mở rộng kích vào ô [Thêm], danh mục khách hàng và nhà cung cấp mở ra. Ta click chuột để chọn nhà cung cấp ta muốn thêm.

 


Hệ thống sẽ bật ra câu hỏi: “Bạn chắc chắn muốn thêm NCC mở rộng này không?”, nhấn [Yes] để chọn

 

Bước 3: Thêm giá nhập đang được niêm yết của các NCC mở rộng này và thời gian áp dụng

Khi có sự thay đổi về giá nhập, ta thêm giá vào ô giá mới, điền thời gian áp dụng mức giá này. Sau đó nhân [ghi] để hoàn tất quá trình khai báo NCC mở rộng

 


Sau khi ghi lại ta sẽ thấy cột giá mới sẽ được add vào ô giá hiện tại, 2 cột giá từ ngày và giá đến ngày là khoảng thời gian có hiệu lực của giá đó.

3.2.         Tạo PO của các mặt hàng có NCC mở rộng.

Bước 1: Khi lên kế hoạch nhập hàng từ 1 NCC, ta vào Menu Mua hàng\ Đơn đặt hàng, chọn đến nhà cung cấp muốn nhập

 

Bước 2: Sau khi chọn [by NCC] hệ thống sẽ lọc ra tất cả các mặt hàng có NCC mở rộng là NCC mà ta đã chọn ở bước 1. Click vào từng dòng hàng ở grid phía trên để xem được lịch sử những lần nhập của mặt hàng đó.

Lưu ý: Khi check ô Active: Chỉ hiện thị các mặt hàng mà thời điểm lập PO nằm trong khoảng thời gian giá từ ngày đến ngày, giúp nhân viên tránh chọn nhầm mặt hàng có giá ở cột hiện tại nhưng chưa đến thời điểm áp dụng mức giá đó.

 

Bước 3: Điền số lượng muốn nhập của từng mặt hàng


Trên cột số lượng, ta điền số lượng muốn nhập ứng với từng mặt hàng, hệ thống sẽ tự link mặt hàng, số lượng, giá xuống PO.

Kiểm tra lại các thông tin trên PO sau đó Ghi lại để hoàn tất quá trình lập PO.

Lưu ý: Trường hợp bên NCC gửi trước báo giá mới, ta vẫn thực hiện khai báo giá mới như bình thường, và khi làm PO thì hệ thống sẽ so sánh thời gian thực hiện PO với thời gian có hiệu lực của  giá hiện tại, và nếu chưa tới thời gian áp dụng của giá hiện tại thì hệ thống sẽ lấy theo giá trong cột giá 4.

4.     Xem báo cáo.

Để xem được các báo cáo liên quan đến NCC mở rộng, ta vào Add-ins\BC-TK\ Báo cáo quản trị giá nhập theo NCC

 

 

Báo cáo này cho phép ta nhóm theo các tiêu chí để xem được 1 nhà cung cấp đang cung ứng cho ta bao nhiêu mặt hàng, hoặc 1 mặt hàng được nhập từ những nhà cung cấp nào. Từ đó có thể so sánh để đưa ra quyết định nhập hàng của nhà cung cấp nào