QUẢN LÝ HOA HỒNG RIÊNG TỪNG MẶT HÀNG

THEO TỪNG NHÓM NHÂN VIÊN

 

1.      Mục đích:

-          Phần mềm Cho phép thiết lập các mức hoa hồng riêng của từng mặt theo nhóm nhân viên theo số tiền hoặc phần trăm

-          Dựa trên các mức hoa hồng đã thiết lập hệ thống sẽ tự động tính toán mức hoa hồng mà mỗi nhân viên được hưởng khi có phiếu bán hàng.

-          Người quản lý dễ dàng tổng hợp hoa hồng của từng nhân viên dựa trên doanh thu (hàng bán) hoặc doanh thu (đã thu tiền).

2.      Hướng dẫn sử dụng

1.      Cấu hình khai báo hoa hồng của mặt hàng theo nhóm nhân viên.

-          Khai báo hoa hồng nhân viên được hưởng trên mỗi mặt hàng bán ra. Vào Menu Add-ins\ Chức năng khác\Hoa hồng nhân viên. Giao diện quản lý hoa hồng theo nhóm nhân viên như sau:

 

-          Tại đây ta có thể khai báo số tiền hoa hồng hoặc phần trăm hoa hồng theo từng nhóm nhân viên

Phần mềm hỗ trợ một số các chức năng khác như sau:

-          Import từ file excel: hỗ trợ import nhanh danh sách mặt hàng và hoa hồng từ file excel vào phần mềm.

-          Reset: Thiết lập lại hoa hồng theo một khoảng thời gian nhất định. Giao diện cho phép thiết lập lại hoa hồng như sau:

 

o   Bạn chọn khoảng thời gian và nhấn Reset hoa hồng, hệ thống sẽ tự động tính toán để áp lại hoa hồng của từng nhân viên trên các phiếu xuất theo mức hoa hồng thiết lập hiệ tại.

o   Chú ý: Chọn khoảng thời gian này phải sau ngày đã khóa cập nhật hoa hồng.

 

-          Khóa: Giao diện chọn ngày khóa việc cập nhật hoa hồng. Bạn chọn đến ngày để khóa không cho phép thay đổi lại mức hoa hồng.

2.      Chọn nhân viên hưởng hoa hồng khi xuất bán

Phiếu xuất bán: khi lập phiếu bán hàng, người quản lý sẽ chọn các nhân viên được hưởng hoa hồng. Giao diện như sau:

-          Hóa đơn bán buôn/bán lẻ: Tại chi tiết từng dòng hàng kích chọn nút ô vuông tại cột hoa hồng

-          Hệ thống hiển thị bảng chọn hoa hồng như sau:

-          Tại đây, người quản lý có thể chọn nhiều nhân viên ở nhiều nhóm khác nhau cùng được hưởng hoa hồng trên phiếu này. Sô tiền tại mục này sẽ không được ghi nhận mà hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền hoa hồng mà từng nhân viên được hưởng theo nhóm – đã được cấu hình sẵn.

-          Người dùng chọn nhân viên được hưởng hoa hồng sau đó nhân nút Thêm

-          Sau khi chọn xong, nhấn nút Thoát:

Hàng bán trả lại

Trong trường hợp hàng bán trả lại thì nhân viên đó sẽ bị trừ đi đúng khoản hoa hồng tương ứng của mặt hàng trả lại đó.

3.      Báo cáo hoa hồng nhân viên

Người sử dụng có thể tổng hợp hoa hồng của 1 hay tất cả nhân viên dựa theo cách tính Doanh thu( hàng bán) hoặc doanh thu( đã thu tiền)

Cách tính doanh thu ( bán hàng) thì căn cứ vào số lượng hàng bán ra và hoa hồng được hưởng tương ứng. Còn doanh thu( đã thu tiền) thì vừa dựa vào lượng bán ra, hoa hồng được hưởng và thành tiền đơn hàng này đã được thu tiền hay chưa.

VD: Hóa đơn trị giá 1.000.000 VNĐ được hưởng 10.000 VNĐ mà mới chỉ thu tiền khách hàng 500.000 VNĐ thì hoa hồng được hưởng là 5.000 VNĐ

-          Để xem báo cáo hoa hồng theo nhân viên. Vào Add Ins-> Báo cáo hoa hồng theo nhân viên.

 

-          Giải thích các trường thông tin trong Báo cáo hoa hồng nhân viên:

SL bán: Tổng số lượng bán của từng mặt hàng theo nhân viên

Tổng hoa hồng: Tổng hoa hồng nhân viên đã được hưởng theo từng mã hàng

Bình quân = Tổng hoa hồng/ SL bán

Tỉ lệ(%) = Bình quân hoa hồng/ đơn giá bình quân

-          Để xem chi tiết hoa hồng của nhân viên: kích vào tên nhân viên trên báo cáo: