Mọi người đã ai gặp trường hợp data trong SQL bị Recovery Pending chưa? 

Chia sẻ giúp mình cách xử lý với

Thanks all!