Mọi người gặp trường hợp bị data trong SQL báo Recovery Pending chưa?

Không biết cách xử lý thế nào mong mọi người giúp đỡ