CHECK LẠI IMEI TRÊN PHIẾU NHẬP KHO

 I. Mục đích

Hỗ trợ check lại imei so với list danh sách imei nhận được từ Nhà cung cấp gửi. Với 1 số đơn vị thì bộ phận lập phiếu nhập kho tách biệt với bộ phận kho trực tiếp nhận sản phẩm nên khi nhận được hàng bộ phận kho cần check lại thông tin imei xem có khớp với danh sách imei đã được bộ phận làm đơn ghi nhận vào phần mềm trước đó theo thông tin từ phía nhà cung cấp sản phẩm gửi đến.

 II. Hướng dẫn sử dụng

1. Lập phiếu nhập kho

Bộ phận lập đơn tạo phiếu nhập kho trên phần mềm, ghi nhận đủ thông tin mặt hàng và imei sản phẩm vào phiếu nhập kho. Thường imei này là imei do NCC gửi cho công ty khi giao hàng.

2.      Check lại imei trên phiếu nhập kho

Bộ phận kho trực tiếp nhận sản phẩm sẽ quét check lại imei 1 lần nữa xem có khớp với phiếu nhập kho đã nhập không.

Cách 1: Mở lại phiếu nhập kho cũ và tích vào nút check imei.

Hệ thống sẽ pop up lên 1 bảng như sau:

Nhân viên quét/nhập mã imei vào ô IMEI, imei nào có trong list imei đã nhập trên phiếu nhập kho sẽ được đánh dấu màu xanh, imei nào check không có trong phiếu nhập sẽ cảnh báo “Imei … does not exits”, imei màu trắng là những imei đã có trên phiếu nhập nhưng chưa được nhân viên kho quét.

Phần mềm hỗ trợ export dữ liệu trên ra excel để người dùng dễ dàng kiểm soát các imei chưa được check và những imei đã check.

Cách 2: Sử dụng module “Nhập kho imei” nếu nhân viên không có quyền mở lại phiếu nhập kho

Truy cập menu: Mua hàng -> Nhập kho imei -> chọn tiêu chí tìm kiếm để tìm lại đúng phiếu nhập kho cần check imei -> tích nút “Check imei”