THANH TOÁN NHIỀU HÌNH THỨC THANH TOÁN TRÊN HÓA ĐƠN BÁN LẺ

I.                   Mục đích: Tạo nhanh 1 lần phiếu thanh toán bằng nhiều HTTT, theo dõi được số tiền thanh toán theo từng hình thức.

II.                Phân quyền

User được khai báo danh mục hình thức thanh toán cần được phân quyền:  Hinh thuc thanh toan

III.             Hướng dẫn sử dụng

1.      Khai báo hình thức thanh toán

Truy cập theo đường dẫn Cấu hình-> Hình thức thanh toán. Nhấn thêm hoặc sửa HTTT

Trong đó:

-          Thuộc loại thanh toán qua ngân hàng: Nếu chọn thuộc loại thanh toán qua ngân hàng thì hệ thống yêu cầu cần chọn ngân hàng khi thu tiền.

Có thể chọn ngân hàng mặc định ở bên ô Ngân hàng

-          Thuộc loại thanh toán qua QRcode: Chọn loại này khi HTTT tích hợp các bên thanh toán QRcode như: Momo, Moca, VNpay,…

-          Mặc định: Khi lập hóa đơn bán lẻ, hệ thống sẽ lấy HTTT mặc định này làm HTTT trên phiếu

-          Hiển thị shortcut: Nếu được tích chọn, HTTT này sẽ hiển thị ngay trên danh sách HTTT khi thu tiền

2.      Thanh toán trên hóa đơn bán lẻ

-          Khi nhấn Thu tiền, hệ thống sẽ mặc định lấy HTTT trên hóa đơn bán lẻ vào phiếu thu

-         

Bước 1: Nhập số tiền thanh toán của HTTT đầu tiên, hệ thống tự điền 100% số tiền cần thu vào HTTT này.

Số tiền thừa/ thiếu sẽ hiển thị trên ô Còn lại, nếu còn lại >0 thì đó là số tiền cần trả lại khách, nếu Còn lại <0 là số tiền KH đang nợ

Bước 2: Nếu có nhiều hơn 1 HTTT, nhấn chọn HTTT trên thanh shortcut hoặc dấu

-          Nếu HTTT là thuộc loại ngân hàng, tại ô ngân hàng sẽ hiển thị ưu tiên ngân hàng mặc định, nếu chưa có ngân hàng mặc định thì sẽ chọn trong danh sách ngân hàng

-          Nếu HTTT là QRcode, hệ thống sẽ hiển thị lên số tiền cần thu theo HTTT này là số tiền còn lại lúc thêm mới HTTT đó, hệ thống bật lên form thanh toán QRcode như sau:

·         (1) Nhấn Ghi và in hoặc Ghi để hệ thống tạo QRcode

KH quét QRcode và thanh toán trên mobile

·         (2) Check và tạo phiếu thanh toán: Sau khi thanh toán trên mobile, nhấn check và tạo phiếu thanh toán trên phần mềm

·         (3) Sau khi check thanh toán thành công, nhấn Thoát

Sau khi nhấn Thoát, quay lại form Thu tiền để Ghi và in hoặc Ghi để lưu các HTTT còn lại

Lưu ý: nếu thanh toán nhiều hơn 1 HTTT, hệ thống yêu cầu tổng số tiền thu trên các HTTT bằng đúng số tiền phải thu. Nếu thừa hệ thống sẽ báo

3.      Báo cáo

Mỗi HTTT tạo thành 1 phiếu thu, có thể theo dõi, thống kê số tiền theo HTTT tại Bán hàng-> BC-TK-> Thu chi chốt ca