Khi in tem mã vạch theo QRcode, người dùng có thể gặp tình trạng tem in ra bị nhỏ hơn khung đã design trước đó dẫn đến không quét được mã QRcode.

(Hình ảnh minh họa)


Để hiện thị full khung design người dùng chỉ cần bỏ chế độ “Show text” khi thiết kế tem như sau:


Sau khi bỏ chế độ “Show text” tem QRcode in ra sẽ hiển thị full khung thiết kế như sau: