Tôi download và cài đặt gói phần mềm quản lý kinh doanh và bán hàng BizMan.Net, khi cài đặt tới bước cuối, có một thông báo " Không tạo được cơ sở dữ liệu" và không thể đăng nhập được vào phần mềm.

Tôi dùng win 7 64 Bit. Để khắc phục được lỗi này tôi phải làm như thế nào?